Loading...
 
Content may be out of date
An urgent request for translation has been sent. Until this page is updated, you can see a corrected version in the following pages:

Aneu a "Admin > Menús", i crea allà  un menú personal per a la teva Web.

Menús personalitzats

Com crear un menú dinà mic personalitzat; és a dir, aquell on les seccions dels ítems del menú poden estar esteses o contretes dintre d'una secció pare/mare (carpeta).

En el menú Admin, selecciona els menús, que et porta a la pà gina dels menús de l'Admin (/tiki-admin_menus.php).

Creu un nou menú, escollint si el vols dinà mic col·lapsat ó dinà mic estès.

Una vegada que estigui creat, punxà  el botó de configuració en la fila corresponent d'aquest nou menú, que et durà  a
/tiki-admin_menu_options.php?menuId=n

Per a crear ítems en el menú, emplena el formulari amb les opcions del menú: almenys nom , URL , Tipus = "opció" i Posició que és un nombre per a fixar l'ordre de l'ítem de menú (els valors de posició no tenen per què ser correlatius, i es més, es recomana fer-los espaiats per facilitar la inclusió de nous ítems posteriorment pel mig). Guarda i mira l'aspecte de la previsualització.

Per a crear una secció, és a dir, una carpeta que pot ser expandida o col·lapsada, emplena les opcions del formulari del menú: almenys Nom , URL , Tipus = "secció" i Posició .

NOTA: No posis qualsevol cosa en Seccions llevat que sà pigues a quina característica específica del tiki es refereix; per exemple, a feature_wiki o a feature_blog_ranquings. Aquests es poden auto-omplir emprant algunes URLs útils dels menus desplegables que hi ha al costat.

Una vegada que el menú tingui totes o gairebé totes les opcions, ves a la pà gina d'Administració de "mòduls" ("Admin > moduls"; /tiki-admin_modules.php), on diu "Crea un mòdul nou de l'usuari", en la part de baix, i troba el teu títol del menú en el desplegable del costat. Punxa sobre empra menú i apareixerà  "{ id=n del menú }" (on n = la seva identificació del menú) en el requadre: "Crea un nou mòdul de l'usuari"

Agrega un títol (que és el que els usuaris veuran) i un nom (que veu l'administrador només) i punxa sobre crea/edita .

Ara has creat un menú personalitzat nou d'usuari per al mòdul escollit.

En Admin Mòduls pots assignar el mòdul usant el formulari "Assigna mòdul nou".

doc.tiki.org

Get Started

Admin Guide User Guide Bootstrap in Tiki

Keywords

Keywords serve as "hubs" for navigation within the Tiki documentation. They correspond to development keywords (bug reports and feature requests):

Accessibility (WAI and 508)
Accounting
Articles and Submissions
Backlinks
Banners
Batch
BigBlueButton audio/video/chat/screensharing
Blog
Bookmark
Browser Compatibility
Link Cache
Calendar
Category
Chat
Clean URLs
Comments
Communication Center
Compression (gzip)
Contacts (Address Book)
Contact us
Content Templates
Contribution
Cookie
Copyright
Credit
Custom Home and Group Home Page
Date and Time
Debugger Console
Directory of hyperlinks
Documentation link from Tiki to doc.tiki.org (Help System)
Docs
Draw
Dynamic Content
Dynamic Variable
External Authentication
FAQ
Featured links
File Gallery
Forum
Friendship Network (Community)
Gmap Google maps
Groups
Hotword
HTML Page
i18n (Multilingual, l10n, Babelfish)
Image Gallery
Import-Export
Install
Integrator
Interoperability
Inter-User Messages
InterTiki
Kaltura video management
Karma
Live Support
Login
Logs (system & action)
Look and Feel
Mail-in
Map with Mapserver
Menu
Meta Elements
Mobile Tiki and Voice Tiki
Mods
Module
MultiTiki
MyTiki
Newsletter
Notepad
Payment
Performance Speed / Load
Permissions
Platform independence (Linux-Apache, Windows/IIS, Mac, BSD)
Polls
Profiles
Profile Manager
Report
Toolbar
Quiz
Rating
Feeds
Score
Search engine optimization
Search
Search and Replace
Security
Semantic links
Shadowbox
Shadow Layers
Share
Shopping cart
Shoutbox
Slideshow
Smiley
Social Networks
Spam protection (Anti-bot CATPCHA)
Spellcheck
Spreadsheet
Stats
Surveys
Tags
Task
Tell a Friend, alert + Social Bookmarking
TikiTests
Theme CSS & Smarty
Tiki Manager
Trackers
Transitions
User Administration including registration and banning
User Files
User Menu
Watch
WebDAV
Webmail
Web Services
Wiki History, page rename, etc
Wiki Syntax
Wiki structure (book and table of content)
Workspace
WSOD
WYSIWYCA
WYSIWYG
XMLRPC

Tiki Newsletter

Delivered fresh to your email inbox!
Newsletter subscribe icon
Don't miss major announcements and other news!
Contribute to Tiki