Loading...
 

Administració de Funcionalitats

Documentació de la configuració


Punxant sobre la icona de Funcionalitats Image en el Panell d'Administració ("Admin > Funcionalitats") et porta a la pantalla de Funcionalitats, on pots habilitar o deshabilitar funcionalitats del Tiki.

Image
Image
Una mostra de la Plana de Funcionalitats


Empra aquesta finestra per escollir quines funcionalitats seran accessibles en el teu Tiki. Així, pots adaptar Tiki a les teves necessitats específiques sense haver de configurar l'aplicació sencera. La instal·lació per defecte de Tiki habilita molt poques funcionalitats, mentre que el perfil d'instal·lació "Basic enbled for easy use" n'habilita per defecte moltes més de les habituals.

Recorda, quan deshabilitis una funcionalitat, que totes les pantalles i mòduls relacionats amb aquella funcionalitat mostraran una pantalla error quan s'intenti accedir a elles. Si està s rebent una pantalla d'error quan intentes accedir a una funcionalitat, consulta la informació d'aquesta plana primer.

La taula inferior mostra els noms de les principals funcionalitats de Tiki. Segueix els enllaços de sota per dirigir-te a la plana de la documentació sobre cada una de les funcionalitats.

Les funcionalitats es poden habilitar i deshabilitar des d'aquesta pnatalla. Addicionalment, quan estiguis a la pantalla d'Administració, pots clicar sobre qualsevol terme per llegir l'ajuda!


Seccions del Tiki i funcionalitats

Aquí tens la taula de les funcionalitats en anglès, amb els enllaços a les seves respectives planes de documentació. Les planes de documentació en català , a mesura que hi siguin, tindran el mateix nom que la plana en anglès però acabades en ",ca" (convenció de documentació de Tikiwiki per a les planes traduïdes).

{CENTER()}
{DIV(bg=>white)} Wiki Blog
Image Gallery File Gallery
Articles Forum
FAQ Shoutbox
Chat Trackers
Directory Webmail
Newsreader Surveys
Polls Ephemerides
Quiz Search
Featured links Banners
Games Workflow engine: Workflow
Newsletters Live support system: Live support
Mini Calendar Map
Help System Multilingual: i18n
Category Best language i18n
Show Category Path Show Babelfish Translation URLs
Show Category Objects Show Babelfish Translation Logo
Show Module Controls: RecipeModuleControls Calendar
Mail-in Tiki Template Viewing: EditTemplatesDoc
Integrator PhpLayersMenu
JsCalendar Use Tabs
Score: ScoreSystem Tiki Sheet: Spreadsheet
FriendshipNetwork Site Logo and Identity: Using Site Identity Feature
Mobile: http://mobile.tiki.org Intertiki
Google Map GMap Trackbacks Pings

{CENTER}

Noves funcionalitats que vnen amb Tikiwiki 1.10

Tags Logs
Morcego3D Ajax
Calendar manual selection of time date Contribution
Workspaces: AulaWiki Tracbacks Pings

Funcionalitats de Contingut

Image
La Secció de Funcionalitats de Contingut

{CENTER()}
{DIV(bg=>white)} Paraules calentes (Hotwords) En cas de ser habilitades, les pà gines del Wiki són analitzades i algunes paraules són automà ticament convertides a enllaços d'HTML. P.ex, mov.net esdevindria un enllaç automà ticament a http://www.moviments.net. Els admins poden corregir aquestes paraules des de la pantalla d'administració de paraules calentes.
Paraules calentes en nova finestra En ser habilitat, quan es fa clic sobre una paraula calenta, l'enllaç s'obre en una nova finestra en comptes de canviar la pà gina de la finestra actual.
Inici personalitzat (Custom Menu) En ser habilitat, la pà gina inicial de Tiki per defecte serà  una plana personalitzada.
Dibuixos (Draw) Habilita la funcionalitat JGraphPad per dibuixar (Applet Java).
Sondejos (Charts) Permet sondejos per als enllaços destacats.
Edició de plantilles (Theme Templates) Permet l'edició dinà mica de plantilles des de dintre de Tiki. Permet canvis de la capçalera de Tiki, barra al peu, i columnes.
Edició de CSS (Styles and Themes Permet l'edició dinà mica dels arxius .CSS (Fulla d'Estil en Cascada, de les sigles en anglès) corregint des de dintre Tiki. Permet el canvi de l'estil de Tiki (fonts, colors, etc.)
Sistema Contingut Dinà mic Permet editar blocs de text o codi d'HTML que pot ser inclòs en qualsevol plantilla o mòdul d'usuari.
Permeti Emoticons Permet emoticons (Smileys) en publicacions de fòrums, planes wiki, etc.
{CENTER}

Funcionalitats d'Administració

Image
La secció de Funcionalitats d'Administració

Sistema de prohibició Prohibeix l'accés a usuaris que no segueixen les regles de funcionament.
Estadístiques Estadístiques del lloc
PHPOpenTracker Un motor de registre que desa cada petició a un lloc Web en una base de dades (No implementat)
Estadístiques dels referenciadors Segueix rastre de quins llocs han referenciat als seus usuaris al teu lloc.
Control de temes L'administrador pot fer que s'empri diferents temes d'estètica per seccions, categories o objectes individuals.
Consola de Depuració Analitza l'operació del teu Tiki.
Comunicacions (enviar/rebre objectes) Els usuaris de diferents Tikis poden intercanviar objectes de Tiki (com planes Wiki i articles) l'un amb l'altre i amb l'admin.
XMLRPC API L'estandar d'apliació (API) Blogger XMLRPC, que permet que aplicacions compatibles amb Blogger gestionin bità coles de Tiki. Tingues en compte que l'API ha estat implementat amb cura per tal de respectar els permisos Tiki, rao per la qual permetre aquest funcionalitat no suposa cap compromís de seguretat. És tan segur com la resta del lloc.
Contacta'ns La funcionalitat Contacta'ns inclou un formulari de contacte i un enllaç de correu electrònic que és codificat per a evitar els spammers (enviadors de correu brossa no desitjat).

Les Funcionalitats de les persones usuà ries

Image
La secció de les Funcionalitats de les persones usuà ries

Aquests parà metres s'apliquen només a usuaris enregistrats
Pantalla de Preferències d'Usuari (User Preferences) Una pantalla on els usuaris poden establir les seves preferències - per exemple, la seva elecció de temes d'estètica de la web, o idioma de la interície, ....
Favorits/Punts de llibre de l'usuari(Bookmarks) Els Usuaris tenen un directori personal d'hiperenllaços
Seguiments de l'Usuari (Watch) Els usuaris poden veure de forma centralitzada, i desactivar , si ho desitgen, a quines bità coles, fòrums, pà gines de Wiki, etc. hi estan subscrits.
Tasques dels Usuaris (Users Tasks) Els usuaris disposen de tasques de feines pendets, i de gestió i distribució d'aquestes amb altres usuaris i grups d'usuaris, acceptar-les o rebutjar-les, etc.
Arxius d'Usuari (User Files) Permeten que els usuaris carreguin arxius a un à rea personal del Tiki.
Els usuaris poden Configurar Mòduls (Users Configure Modules) Els usuaris amb els permisos adequats poden configurar mòduls segons les seves necessitats.
Els usuaris poden Ombrejar Mòduls (Users Shade Modules) Els usuaris poden interncaviar entre mostrar només el títol del mòdul i mostrar també el contingut sota el títol de mòdul
Menú de l'Usuari (User Menu) Els usuaris poden crear els seus propis menús d'objectes de Tiki.
Missatges d'Usuari (Inter-User Messages) Els usuaris poden enviar-se missatges personals entre ells; i els administradors, missatges també a grups d'usuaris.
Bloc de notes de l'usuari (Notepad) Els usuaris poden crear notes personals, ajuntar-les i reconvertir-les en planes wiki, quan els calgui.

Opcions generals de format

Image
La secció d'opcions Generals de Format

Columna esquerra (Users Flip Columns)Mostra la columna esquerra
Columna dreta (Users Flip Columns)Mostra la columna dreta
Barra superiorMostra la barra superior, incloent possiblement pestanyes del lloc, cerca, pancartes, logo i/o camp de connexió (depenent del tema i preferències)
Barra inferior (al peu) Mostra la barra inferior (al peu de pà gina), incloent possiblement les estadístiques del servidor, logs de "potenciat per", i els enllaços XML d'alimentació RSS (depenent del tema i preferències)
Format per seció Quan és habilitat, la disposició de la pà gina pot ser configurada individualment per a diferents seccions del Tiki.
Administra format per secció Accedeix a la pantalla d'administració de format punxant l'enllça Administra format per secció.


Aquesta part de la secció de funcionalitats pot ser emprada per controlar l'aspecete i la sensació (la disposició) del seu lloc Tiki. Bà sicament, pots habilitar/deshabilitar les columnes, la barra superior (on s'indica la versió Tiki) i la barra inferior (al peu de pà gina). Si vols una disposició d'una columna sense canviar alguna cosa en el codi, aquesta és la manera de fer-ho.

Alguns usuaris pregunten si hi ha una necessitat de mostrar el missatge de copyright del Tiki. La resposta és un NO rotund. Pots emprar Tiki per al que vulguis i pots personalitzar-ho per a que tingui l'aspecte que tu vulguis.

Tingues en compte que pots voler habilitar l'opció de Format per secció. Quan aquesta és habilitada, el disseny de pà gina pot ser configurat individualment per a seccions Tiki diferents. Per exemple, pots voler treure la columna dreta només en els fòrums. De ser així, habilita l'opció de format per secció i empra la pantalla de administra format per tal de seleccionar disposicions individuals per a les diferents seccions. (Pots accedir a la pantalla d'administració de format fent clic sobre l'enllaç a Administra Format per secció.)

Opcions de format-per-secció


Pots seleccionar una disposició individual per a les següents seccions:

 • Wiki
 • Galeries d'Imatges
 • Galeries d'Arxius
 • CMS (Articles)
 • Bità coles
 • Fòrums
 • Xat
 • Category
 • Jocs
 • PUFs
 • Planes HTML
 • Tests
 • Enquestes
 • Correu-e Web
 • Formularis
 • Enllaços destacats
 • Directori
 • Missatges d'usuaris
 • Lector de notícies
 • ))ElMeuTiki((
 • ))FluxdeTreball((
 • Sondejos

 • I enrecorda't de punxar en el botó Actualitza que hagis fet canvis.

doc.tiki.org

Get Started

Admin Guide User Guide

Keywords

Keywords serve as "hubs" for navigation within the Tiki documentation. They correspond to development keywords (bug reports and feature requests):

Accessibility (WAI and 508)
Accounting
Articles and Submissions
Backlinks
Banners
Batch
BigBlueButton audio/video/chat/screensharing
Blog
Bookmark
Browser Compatibility
Link Cache
Calendar
Category
Chat
Clean URLs
Comments
Communication Center
Compression (gzip)
Contacts (Address Book)
Contact us
Content Templates
Contribution
Cookie
Copyright
Credit
Custom Home and Group Home Page
Date and Time
Debugger Console
Directory of hyperlinks
Documentation link from Tiki to doc.tiki.org (Help System)
Docs
Draw
Dynamic Content
Dynamic Variable
External Authentication
FAQ
Featured links
File Gallery
Forum
Friendship Network (Community)
Gmap Google maps
Groups
Hotword
HTML Page
i18n (Multilingual, l10n)
Image Gallery
Import-Export
Install
Integrator
Interoperability
Inter-User Messages
InterTiki
Kaltura video management
Karma
Live Support
Login
Logs (system & action)
Look and Feel
Mail-in
Map with Mapserver
Menu
Meta Elements
Mobile Tiki and Voice Tiki
Module
MultiTiki
MyTiki
Newsletter
Notepad
Payment
Performance Speed / Load
Permissions
Platform independence (Linux-Apache, Windows/IIS, Mac, BSD)
Polls
Profiles
Profile Manager
Report
Toolbar
Quiz
Rating
Feeds
Score
Search engine optimization
Search
Search and Replace
Security
Semantic links
Shadowbox
Shadow Layers
Share
Shopping cart
Shoutbox
Slideshow
Smiley
Social Networks
Spam protection (Anti-bot CATPCHA)
Spellcheck
Spreadsheet
Stats
Surveys
Tags
Task
Tell a Friend, alert + Social Bookmarking
TikiTests
Theme CSS & Smarty
Tiki Manager
Trackers
Transitions
User Administration including registration and banning
User Files
User Menu
Watch
WebDAV
Webmail
Web Services
Wiki History, page rename, etc
Wiki Syntax
Wiki structure (book and table of content)
Workspace
WSOD
WYSIWYCA
WYSIWYG
XMLRPC

Tiki Newsletter

Delivered fresh to your email inbox!
Newsletter subscribe icon
Don't miss major announcements and other news!
Contribute to Tiki