Aquesta plana llista els requeriments per instal·lar Tiki.

Requeriments

ServidorWeb

TikiWiki pot executar-se sobre qualsevol servidor web (com per exemple Apache) que suporti PHP i compleixi els següents requeriments recomanats:

 • 128 MB de memòria RAM
 • 60 MB d'espai de disc lliure

Base de dades

TikiWiki requereix una connexió a una base de dades activa. La base de dades pot estar en la mateixa ubicació física que el servidor web (localhost) o no. TikiWiki permet emprar qualsevol de les següents bases de dades:

 • MySQL 4.0.x (o superior)
  • Per MySQL 4.1.x, has d'emprar Tiki 1.9.x
  • Per MySQL 5.x, has d'emprar Tiki 1.9.3+. Consulta MySQL5 per més detalls, si et cal.
 • Postgres
 • Oracle
 • Sybase
 • MSSQL

PHP

TikiWiki requereix PHP 4.1+, tot i que les versions 4.2+ són recomanades. Per a PHP 5.0, has d'emprar Tiki 1.9.1 (or superior) amb l'extensió MySQLi.

Es recomana emprar la següent configuració en el teu arxiu php.ini:


Especificació en PHP.INI

Descripció
memory_limit = 16MBEspecifica la memòria mà xima per a executar arxius PHP. Es recomana 16 MB com a mímim. Per millors resultats, posa 32MB.
file_uploads = OnRequerit per permetre pujades (d'arxius, imatges, etc.) al teu Tiki
upload_max_filesize = XXMEspecifica la mida mà xima dels arxius de pujada (en MB).
allow_url_fopen = OnPermet "trackback pings" en les bità coles del teu Tiki.
session.save_handler = files
session.save_path = /tmp
La ruta on PHP desa la informació de la sessió. Assegura't que el lloc existeix i que és escrivible. En entorns d'allotjament compartit, si no tens accés a a /tmp, empra temp (sense la barra) en el seu lloc.
max_execution_time = 60%%%max_input_time = 60Especifica el temps de desconeexió per inactivitat (en segons). Si detectes desconnexions per inactivitat (com en el cas de realitzar funcions d'administració) es possible que necessitis pujar aquestes especificacions.
magic_quotes_gpc = OffDesactiva la funció Magic Quotes de PHP.
default_charset = "utf-8"Especifica el conjunt de caracters per defecte.


La localitzaació de l'axiu php.ini pot variar, depenent del teu sistema operatiu. Algunes localitzacions típiques inclouen:

 • /etc/php.ini
 • /etc/php/php.ini
 • /etc/php4/php.ini
 • /etc/php/apache1-php4/php.ini (Gentoo)
 • /etc/php/cli-php4/php.ini (Gentoo)
 • /etc/php4/apache2 (Debian)


Notes:

 1. PHP 4.1.2 té un error de sessions conegut i cal evitar emprar-lo.

Programari Opcional o Llibreries de programari

Algunes funcionalitats de TikiWiki requereixen el següent programari o llibreries:

FuncionalitatRequeriments adicionals
Processat d'imatges, emprat per la generació de contactes, generació dinà mica de grà fics, i per prevenir el registre o publicació automà tica de robots.Empra o bé la Llibreria GD 1.5 (o superior) o bé ImageMagick. ImageMagick ve inclosa, per defecte, amb PHP 4.3+
WikiGraph per crear i manipular grà fics. GraphViz
WebmailPHP 4.2+
Generació de PDFphp-xml
Gestiona i mostra mapes com a GeoCMS (Sistema de Gestió de Contingut Geospacial).Mapserver 4.6+
Reescritptura de les URL per defecte de TikiEmpra les Regles de reescriptura de l'Apache per crear URL's més curtes o adaptades al teu gust.