Aneu a "Admin > Menús", i crea allà  un menú personal per a la teva Web.

Menús personalitzats

Com crear un menú dinà mic personalitzat; és a dir, aquell on les seccions dels ítems del menú poden estar esteses o contretes dintre d'una secció pare/mare (carpeta).

En el menú Admin, selecciona els menús, que et porta a la pà gina dels menús de l'Admin (/tiki-admin_menus.php).

Creu un nou menú, escollint si el vols dinà mic col·lapsat ó dinà mic estès.

Una vegada que estigui creat, punxà  el botó de configuració en la fila corresponent d'aquest nou menú, que et durà  a
/tiki-admin_menu_options.php?menuId=n

Per a crear ítems en el menú, emplena el formulari amb les opcions del menú: almenys nom , URL , Tipus = "opció" i Posició que és un nombre per a fixar l'ordre de l'ítem de menú (els valors de posició no tenen per què ser correlatius, i es més, es recomana fer-los espaiats per facilitar la inclusió de nous ítems posteriorment pel mig). Guarda i mira l'aspecte de la previsualització.

Per a crear una secció, és a dir, una carpeta que pot ser expandida o col·lapsada, emplena les opcions del formulari del menú: almenys Nom , URL , Tipus = "secció" i Posició .

NOTA: No posis qualsevol cosa en Seccions llevat que sà pigues a quina característica específica del tiki es refereix; per exemple, a feature_wiki o a feature_blog_ranquings. Aquests es poden auto-omplir emprant algunes URLs útils dels menus desplegables que hi ha al costat.

Una vegada que el menú tingui totes o gairebé totes les opcions, ves a la pà gina d'Administració de "mòduls" ("Admin > moduls"; /tiki-admin_modules.php), on diu "Crea un mòdul nou de l'usuari", en la part de baix, i troba el teu títol del menú en el desplegable del costat. Punxa sobre empra menú i apareixerà  "{ id=n del menú }" (on n = la seva identificació del menú) en el requadre: "Crea un nou mòdul de l'usuari"

Agrega un títol (que és el que els usuaris veuran) i un nom (que veu l'administrador només) i punxa sobre crea/edita .

Ara has creat un menú personalitzat nou d'usuari per al mòdul escollit.

En Admin Mòduls pots assignar el mòdul usant el formulari "Assigna mòdul nou".