Loading...
 

Aquesta plana llista els requeriments per instal·lar Tiki.

Requeriments

ServidorWeb

TikiWiki pot executar-se sobre qualsevol servidor web (com per exemple Apache) que suporti PHP i compleixi els següents requeriments recomanats:

 • 128 MB de memòria RAM
 • 60 MB d'espai de disc lliure

Base de dades

TikiWiki requereix una connexió a una base de dades activa. La base de dades pot estar en la mateixa ubicació física que el servidor web (localhost) o no. TikiWiki permet emprar qualsevol de les següents bases de dades:

 • MySQL 4.0.x (o superior)
  • Per MySQL 4.1.x, has d'emprar Tiki 1.9.x
  • Per MySQL 5.x, has d'emprar Tiki 1.9.3+. Consulta MySQL5 per més detalls, si et cal.
 • Postgres
 • Oracle
 • Sybase
 • MSSQL

PHP

TikiWiki requereix PHP 4.1+, tot i que les versions 4.2+ són recomanades. Per a PHP 5.0, has d'emprar Tiki 1.9.1 (or superior) amb l'extensió MySQLi.

Es recomana emprar la següent configuració en el teu arxiu php.ini:


Especificació en PHP.INI

Descripció
memory_limit = 16MBEspecifica la memòria mà xima per a executar arxius PHP. Es recomana 16 MB com a mímim. Per millors resultats, posa 32MB.
file_uploads = OnRequerit per permetre pujades (d'arxius, imatges, etc.) al teu Tiki
upload_max_filesize = XXMEspecifica la mida mà xima dels arxius de pujada (en MB).
allow_url_fopen = OnPermet "trackback pings" en les bità coles del teu Tiki.
session.save_handler = files
session.save_path = /tmp
La ruta on PHP desa la informació de la sessió. Assegura't que el lloc existeix i que és escrivible. En entorns d'allotjament compartit, si no tens accés a a /tmp, empra temp (sense la barra) en el seu lloc.
max_execution_time = 60%%%max_input_time = 60Especifica el temps de desconeexió per inactivitat (en segons). Si detectes desconnexions per inactivitat (com en el cas de realitzar funcions d'administració) es possible que necessitis pujar aquestes especificacions.
magic_quotes_gpc = OffDesactiva la funció Magic Quotes de PHP.
default_charset = "utf-8"Especifica el conjunt de caracters per defecte.


La localitzaació de l'axiu php.ini pot variar, depenent del teu sistema operatiu. Algunes localitzacions típiques inclouen:

 • /etc/php.ini
 • /etc/php/php.ini
 • /etc/php4/php.ini
 • /etc/php/apache1-php4/php.ini (Gentoo)
 • /etc/php/cli-php4/php.ini (Gentoo)
 • /etc/php4/apache2 (Debian)


Notes:

 1. PHP 4.1.2 té un error de sessions conegut i cal evitar emprar-lo.

Programari Opcional o Llibreries de programari

Algunes funcionalitats de TikiWiki requereixen el següent programari o llibreries:

FuncionalitatRequeriments adicionals
Processat d'imatges, emprat per la generació de contactes, generació dinà mica de grà fics, i per prevenir el registre o publicació automà tica de robots.Empra o bé la Llibreria GD 1.5 (o superior) o bé ImageMagick. ImageMagick ve inclosa, per defecte, amb PHP 4.3+
WikiGraph per crear i manipular grà fics. GraphViz
WebmailPHP 4.2+
Generació de PDFphp-xml
Gestiona i mostra mapes com a GeoCMS (Sistema de Gestió de Contingut Geospacial).Mapserver 4.6+
Reescritptura de les URL per defecte de TikiEmpra les Regles de reescriptura de l'Apache per crear URL's més curtes o adaptades al teu gust.


Created by system. Last Modification: Monday 29 July, 2019 09:41:55 GMT-0000 by Yves Kipondo.

doc.tiki.org

Get Started

Admin Guide User Guide

Keywords

Keywords serve as "hubs" for navigation within the Tiki documentation. They correspond to development keywords (bug reports and feature requests):

Accessibility (WAI and 508)
Accounting
Articles and Submissions
Backlinks
Banners
Batch
BigBlueButton audio/video/chat/screensharing
Blog
Bookmark
Browser Compatibility
Link Cache
Calendar
Category
Chat
Clean URLs
Comments
Communication Center
Compression (gzip)
Contacts (Address Book)
Contact us
Content Templates
Contribution
Cookie
Copyright
Credit
Custom Home and Group Home Page
Date and Time
Debugger Console
Directory of hyperlinks
Documentation link from Tiki to doc.tiki.org (Help System)
Docs
Draw
Dynamic Content
Dynamic Variable
External Authentication
FAQ
Featured links
File Gallery
Forum
Friendship Network (Community)
Gmap Google maps
Groups
Hotword
HTML Page
i18n (Multilingual, l10n)
Image Gallery
Import-Export
Install
Integrator
Interoperability
Inter-User Messages
InterTiki
Kaltura video management
Karma
Live Support
Login
Logs (system & action)
Look and Feel
Mail-in
Map with Mapserver
Menu
Meta Elements
Mobile Tiki and Voice Tiki
Module
MultiTiki
MyTiki
Newsletter
Notepad
Payment
Performance Speed / Load
Permissions
Platform independence (Linux-Apache, Windows/IIS, Mac, BSD)
Polls
Profiles
Profile Manager
Report
Toolbar
Quiz
Rating
Feeds
Score
Search engine optimization
Search
Search and Replace
Security
Semantic links
Shadowbox
Shadow Layers
Share
Shopping cart
Shoutbox
Slideshow
Smiley
Social Networks
Spam protection (Anti-bot CATPCHA)
Spellcheck
Spreadsheet
Stats
Surveys
Tags
Task
Tell a Friend, alert + Social Bookmarking
TikiTests
Theme CSS & Smarty
Tiki Manager
Trackers
Transitions
User Administration including registration and banning
User Files
User Menu
Watch
WebDAV
Webmail
Web Services
Wiki History, page rename, etc
Wiki Syntax
Wiki structure (book and table of content)
Workspace
WSOD
WYSIWYCA
WYSIWYG
XMLRPC

Tiki Newsletter

Delivered fresh to your email inbox!
Newsletter subscribe icon
Don't miss major announcements and other news!
Contribute to Tiki