Loading...
 

Documentació de l'usuari


Les categories s'utilitzen per a classificar objectes Tiki, es pot classificar objectes i crear/editar categories des de la pantalla de categories admin

Navegador de Categories


Utilitzant l'enllaç de les categories en el menú de l'aplicació (si les categories estan permeses), es pot navegar en categories existents (trobant objectes per cada categoria específica). La categoria navegada serà  mostrada, en una pantalla similar a aquesta:

Image


La barra superior indica la categoria que està s navegant, en aquest cas la superior; pots usar el vincle de la barra de dalt per a anar a la categoria principal o a la superior.

Image


Com pots veure, la ruta de la categoria és mostrada per a donar a l'usuari el context del que està  navegant.

Clicant a Dalt (o "Top", en anglès), anirem a la 1ª categoria (mare de les altres categories). El nom de cada categoria és també un vincle, així que pots anar a qualsevol categoria en la ruta de categories.

Image


Hi ha una llista de les sub categories disponibles de la categoria actual: punxa sobre qualsevol categoria per a navegar per la categoria.

Image


Finalment es pot observar la llista d'objectes que han estat classificats en la categoria en la qual l'usuari està  navegant:

Image


En aquest exemple, observem que a la categoria Personal existeixen tres objectes: un fòrum, una galeria d'arxius i un formulari (tracker). El nom de l'objecte és un enllaç a l'objecte. La descripció es genera automà ticament des de l'objecte d'informació.

Image


Es pot emprar la barra de cerca de les categories per a buscar informació específica dintre d'una categoria. Si marques el quadre de verificació profund, llavors la categoria i totes les seves subcategories seran escanejades en la cerca d'objectes que coincideixin amb el text que vas inserir.

Per a categoritzar un objecte, com per exemple una pà gina Wiki, s'ha d'entrar en el menú d'edició de la pà gina, clicar a "mostrar categories", i seleccionar una categoria de la llista o diverses (amb l'ajuda de la tecla control i el ratolí) i guardar canvis.

Image


Enllaços relacionats

List Slides